TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH STAF UniMAP BAGI MENCEGAH/MENGAWAL

Jika anda mensyaki atau mempunyai simptom jangkitan COVID-19 (2019-nCOV) :

1. Hubungi Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) berhampiran :

JABATAN NO. TELEFON
JKN Perlis      04-976 0712
JKN Kedah     04-774 1174
JKN Penang 04-262 9902
JKN W.P Kuala Lumpur 03-2698 3757
JKN Selangor 03-5123 7366/03-5123 7367

2. Maklumat yang perlu diberikan kepada JKN adalah :

Nama :  
No. K/P :  
Alamat Semasa :  
No. Tel (h/p) :  
Jabatan :  

Buat makluman kepada Jawatankuasa Bencana UniMAP melalui Whatsapp 013-596 2011 / 019-440 4010

3. Kuarantin anda dan keluarga bagi tempoh 14 hari