Borang Maklumat Pelajar yang Menjadi Mangsa

Borang Maklumat Pelajar

Maklumat keluarga pelajar yang terlibat dengan kejadian ribut

GARISPANDUAN PEREDAAN DAN KAWALAN PENDEDAHAN RISIKO BAHAYA JEREBU UNIMAP

  1. Langkah Langkah Microsoft Word - Draf Prosedur Peredaan Risiko Jerebu-061015-01. 
  2. Kuasa Melulus

Kuasa bagi meluluskan penangguhan aktiviti dan penutupan operasi harian perlu mendapat kelulusan Pengarah Operasi Bencana Universiti/Naib Canselor.

  1. Komunikasi

Penyaluran maklumat rasmi hanya melalui Bilik Gerakan Bencana Universiti sahaja ,sebarang tambahan maklumat perlu dirujuk kepada bilik gerakan terlebih dahulu.

 

Muatturun disini