Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Arahan Pendaftar
  5. 13 Januari 2021 – ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) LANJUTAN PERLAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

13 Januari 2021 – ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) LANJUTAN PERLAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

13-JANUARI-2021-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-BERIKUTAN-PERINTAH-TERKINI-KERAJAAN

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?