Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Arahan Pendaftar
  5. 18 FEBRUARI 2021 : ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENGUMUMAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

18 FEBRUARI 2021 : ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENGUMUMAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

18-FEBRUARI-2021-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-BERIKUTAN-PERINTAH-TERKINI-KERAJAAN

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?