Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Arahan Pendaftar
  5. 18 MAC 2021 ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENGUMUMAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

18 MAC 2021 ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENGUMUMAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

18-MAC-2021-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-BERIKUTAN-PERINTAH-TERKINI-KERAJAAN

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?