Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. 6 MEI 2021 – PENANGGUHAN SEMENTARA OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) MULAI JUMAAT, 7 MEI 2021, JAM 7.00 PAGI HINGGA ISNIN, 10 MEI 2021, JAM 7.00 PAGI
  5. 23 April 2020 : ARAHAN MEREKOD KEHADIRAN WORK FROM HOME (WFH) DAN MEREKOD KEHADIRAN KE PEJABAT SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

23 April 2020 : ARAHAN MEREKOD KEHADIRAN WORK FROM HOME (WFH) DAN MEREKOD KEHADIRAN KE PEJABAT SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

Terkini-23-April-2020-Rekod-Kehadiran-2

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?