Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. 6 MEI 2021 – PENANGGUHAN SEMENTARA OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) MULAI JUMAAT, 7 MEI 2021, JAM 7.00 PAGI HINGGA ISNIN, 10 MEI 2021, JAM 7.00 PAGI
  5. 30 Oktober 2020 : PELANJUTAN ARAHAN PELAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENINGKATAN KES PENULARAN WABAK COVID-19

30 Oktober 2020 : PELANJUTAN ARAHAN PELAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENINGKATAN KES PENULARAN WABAK COVID-19

30-OKTOBER-2020-PELANJUTAN-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-LANJUTAN-PENINGKATAN-WABAK-COVID-19

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?