Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Arahan Pendaftar
  5. 6 Oktober 2020 : ARAHAN PELAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) LANJUTAN PENINGKATAN KES PENULARAN WABAK COVID-19

6 Oktober 2020 : ARAHAN PELAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) LANJUTAN PENINGKATAN KES PENULARAN WABAK COVID-19

6-OKTOBER-2020-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-LANJUTAN-PENINGKATAN-WABAK-COVID-19

Borang BDR

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?