Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Arahan Pendaftar
  5. ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENGUMUMAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PENGUMUMAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

4-MAC-2021-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-BERIKUTAN-PERINTAH-TERKINI-KERAJAAN

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?