Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Arahan Pendaftar
  5. 1 Januari 2021 : PELANJUTAN ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PELANJUTAN TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP)

1 Januari 2021 : PELANJUTAN ARAHAN PERLAKSANAAN OPERASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) BERIKUTAN PELANJUTAN TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP)

1-JANUARI-2021-PELANJUTAN-ARAHAN-OPERASI-UniMAP-SELARAS-PELANJUTAN-PKPP-1

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?