Pekeliling & Arahan

  1. Home
  2. Docs
  3. Pekeliling & Arahan
  4. Pekeliling COSHE
  5. 17 MAC 2021 : MEMO BIL 6 – MAKLUMAN PERUBAHAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE KAMPUS BAGI PELAJAR YANG DILULUSKAN HADIR PADA FASA 3 BERIKUTAN DENGAN PENGUMUMAN PERUBAHAN STATUS KAWASAN PKPB KEPADA PKPP DARI 19 MAC-31 MAC 2021

17 MAC 2021 : MEMO BIL 6 – MAKLUMAN PERUBAHAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE KAMPUS BAGI PELAJAR YANG DILULUSKAN HADIR PADA FASA 3 BERIKUTAN DENGAN PENGUMUMAN PERUBAHAN STATUS KAWASAN PKPB KEPADA PKPP DARI 19 MAC-31 MAC 2021

MEMO-BIL-6-MAKLUMAN-PERUBAHAN-PERMOHONAN-KEMASUKAN-KE-KAMPUS-PKPB-KEPADA-PKPP-DARI-19-MAC-31-MAC-2021

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?