FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENANGGUHAN PELAJAR PULANG KE KAMPUS
  5. Adakah pelajar dibenarkan pulang selepas mendaftar?

Adakah pelajar dibenarkan pulang selepas mendaftar?

Ibu bapa dibenarkan mengambil pelajar pulang ke rumah dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN & UniMAP.

*Bergantung kepada arahan semasa dari pihak Kerajaan.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?