FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENANGGUHAN PELAJAR PULANG KE KAMPUS
  5. Adakah pelajar lama perlu mendaftar secara bersemuka di UniMAP pada 3 dan 4 Oktober 2020?