FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENANGGUHAN PELAJAR PULANG KE KAMPUS
  5. Adakah pelajar yang telah mendaftar/tiba di UniMAP dibenarkan untuk kekal di kolej/kampus?