FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENANGGUHAN PELAJAR PULANG KE KAMPUS
  5. Apakah nombor yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan lanjut?

Apakah nombor yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan lanjut?

Pusat Tanggungjawab Nombor Telefon
Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik,
Pusat Pengurusan Akademik 010–8698727
Bilik Gerakan Bencana 011-622 70316
Pusat Pembanguan dan Perkhidmatan Pelajar 012-3517751/
04-9885819
Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman 04-9871326
Kolej Kediaman Tuanku Tengku Fauziah 04-9871356
Kompleks Perumahan Pauh Putra 04-9871329
Kompleks Perumahan Tan Sri Aishah Ghani 04-9798800/8797
Kompleks Perumahan Tun Abdullah Ahmad Badawi 04-9805197
Kompleks Perumahan UniCITI ALAM 04-9456159
Pusat Perumahan Pelajar 04-9871356

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?