FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENANGGUHAN PELAJAR PULANG KE KAMPUS
  5. Kenapa maklumat penangguhan lewat dihebahkan?

Kenapa maklumat penangguhan lewat dihebahkan?

Pandemik COVID-19 adalah suatu yang tidak boleh dijangka.
Sehubungan itu, sebarang pemakluman haruslah dilaksanakan berdasarkan situasi semasa seperti yang dinasihatkan oleh pihak kerajaan.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?