FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENANGGUHAN PELAJAR PULANG KE KAMPUS
  5. Mengapa pelajar perlu menangguhkan kemasukan?

Mengapa pelajar perlu menangguhkan kemasukan?

Pelajar perlu menangguhkan kemasukan demi kesejahteraan dan keselamatan pelajar jua. Pandemik COVID-19 menunjukkan peningkatan yang amat ketara dan boleh mendatangkan kesan terhadap kesihatan para pelajar.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?