FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1 2020/2021
  5. Bagaimana dengan pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan tiada liputan internet atau liputan internet lemah ingin mengikuti sesi pembelajaran mereka?

Bagaimana dengan pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan tiada liputan internet atau liputan internet lemah ingin mengikuti sesi pembelajaran mereka?

Pelajar yang menghadapi masalah liputan internet hendaklah menghubungi fakulti atau pensyarah. Pihak fakulti akan mencari jalan penyelesaian terbaik dan memastikan no one left behind dalam sesi pembelajaran semester ini.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?