FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1 2020/2021
  5. Bagaimana dengan pelajar yang memerlukan pertemuan secara bersemuka bagi memenuhi keperluan kurikulum mereka?

Bagaimana dengan pelajar yang memerlukan pertemuan secara bersemuka bagi memenuhi keperluan kurikulum mereka?

Pelajar hendaklah menghubungi fakulti atau pensyarah untuk memaklumkan keperluan ini. Sekiranya proses PdP masih memerlukan pertemuan bersemuka, ia hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?