FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1 2020/2021
  5. Bolehlah saya bertemu dengan pensyarah secara bersemuka jika saya ingin mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkara berkaitan pengajian saya kerana saya sudah berada di dalam kampus atau berhampiran kampus?

Bolehlah saya bertemu dengan pensyarah secara bersemuka jika saya ingin mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkara berkaitan pengajian saya kerana saya sudah berada di dalam kampus atau berhampiran kampus?

Pelajar boleh menghubungi pensyarah melalui telefon terlebih dahulu. Sekiranya masih memerlukan untuk bersemuka dan dengan kebenaran pensyarah, pelajar boleh bersemuka dengan pensyarah. Pastikan pelajar mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?