FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Adakah kontraktor yang hadir bagi lawatan tapak perlu mengisi borang kebenaran pergerakan masuk kontraktor/ vendor ke UniMAP?

Adakah kontraktor yang hadir bagi lawatan tapak perlu mengisi borang kebenaran pergerakan masuk kontraktor/ vendor ke UniMAP?

Tidak. Kontraktor yang hadir ke kampus bagi tujuan pengambilan dokumen tender, lawatan tapak dan mesyuarat pra-pembinaan hanya perlu mengisi deklarasi kesihatan secara dalam talian dengan memilih kategori PELAWAT.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?