FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Apakah dokumen yang diperlukan bagi memohon kebenaran pergerakan masuk kontraktor/ vendor ke UniMAP?

Apakah dokumen yang diperlukan bagi memohon kebenaran pergerakan masuk kontraktor/ vendor ke UniMAP?

Kontraktor perlu melengkapkan secara manual borang permohonan kebenaran pergerakan kontraktor/ vendor ke UniMAP dan mengisi deklarasi kesihatan secara atas talian melalui Sistem HD.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?