FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Apakah dokumen yang perlu dipamerkan kepada pengawal keselamatan apabila memasuki kampus UniMAP?

Apakah dokumen yang perlu dipamerkan kepada pengawal keselamatan apabila memasuki kampus UniMAP?

Kontraktor perlu mempamerkan borang permohonan yang telah diluluskan serta imbas Kod QR bagi setiap pekerja yang masuk ke UniMAP.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?