FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Apakah perbezaan antara pengeluar projek dan pemula projek?

Apakah perbezaan antara pengeluar projek dan pemula projek?

Pengeluar projek adalah jabatan yang mengeluarkan projek kepada pihak kontraktor manakala pemula projek merupakan individu/ staf yang berhubung terus dengan pihak kontraktor bagi menjalankan kerja/ perkhidmatan di UniMAP.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?