FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Apakah yang perlu dilakukan oleh kontraktor selepas permohonan diluluskan?

Apakah yang perlu dilakukan oleh kontraktor selepas permohonan diluluskan?

Pihak kontraktor perlu memastikan setiap pekerja mengisi deklarasi kesihatan secara dalam talian melalui Sistem HD.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?