FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Bagaimanakah Kontraktor A ingin menyemak status kelulusan HD?

Bagaimanakah Kontraktor A ingin menyemak status kelulusan HD?

Status kelulusan HD boleh disemak melalui 2 kaedah melalui sistem HD dan email kelulusan melalui oshcoshe@unimap.edu.my

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?