FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Bagaimanakah status kelulusan permohonan dimaklumkan kepada kontraktor?

Bagaimanakah status kelulusan permohonan dimaklumkan kepada kontraktor?

Pihak COSHE akan memaklumkan status permohonan melalui email oshcoshe@unimap.edu.my kepada kontraktor dan sesalinan kepada pemula dan pengurus KKP di PTj.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?