FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Berapakah tempoh sah laku keputusan Ujian Saringan COVID-19 yang diterima pakai untuk masuk ke kampus UniMAP?

Berapakah tempoh sah laku keputusan Ujian Saringan COVID-19 yang diterima pakai untuk masuk ke kampus UniMAP?

Keputusan ujian sah untuk tempoh satu (1) bulan dari tarikh keputusan dikeluarkan oleh pusat perubatan.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?