FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Kontraktor A pertama kali telah mendapat kelulusan permohonan menjalankan kerja daripada pihak COSHE. Apakah prosedur bagi pekerja yang pertama kali mengisi Sistem HD?

Kontraktor A pertama kali telah mendapat kelulusan permohonan menjalankan kerja daripada pihak COSHE. Apakah prosedur bagi pekerja yang pertama kali mengisi Sistem HD?

Pekerja hendaklah mendaftar ke dalam sistem HD secara individu bagi pendaftaran username dan password. Selesai pendaftaran, pekerja perlu login HD untuk mengemaskini profil individu dan mengisi deklarasi kesihatan dalam Sistem HD

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?