FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Mengapakah permohonan kebenaran masuk kontraktor tidak diluluskan?

Mengapakah permohonan kebenaran masuk kontraktor tidak diluluskan?

Permohonan tidak diluluskan disebabkan oleh dokumen tidak lengkap di mana tiada tandatangan pemula, dokumen sokongan tidak lengkap (jika berkaitan), tiada kaedah kerja dan tiada tempoh pelaksanaan kerja.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?