FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Sekiranya kontraktor dikategori pelawat, adakah kontraktor perlu mengisi borang pergerakan kontraktor?

Sekiranya kontraktor dikategori pelawat, adakah kontraktor perlu mengisi borang pergerakan kontraktor?

Tidak. Kontraktor hanya perlu mengisi deklarasi kesihatan secara dalam talian melalui Sistem HD dan melampirkan salinan keputusan ujian COVID-19 jika dari zon merah ke email oshcoshe@unimap.edu.my.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?