FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Sekiranya kontraktor mendapat projek dalam jangka masa panjang (lebih dari 1 tahun), berapa lamakah tempoh kelulusan akan diberikan?

Sekiranya kontraktor mendapat projek dalam jangka masa panjang (lebih dari 1 tahun), berapa lamakah tempoh kelulusan akan diberikan?

Kelulusan akan diberikan secara tahunan di mana kontraktor perlu memperbaharui semula permohonan bagi tahun berikutnya.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?