FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. PENGURUSAN KONTRAKTOR
  5. Siapakah yang perlu melakukan Ujian Saringan COVID-19?

Siapakah yang perlu melakukan Ujian Saringan COVID-19?

Pekerja tempatan dari Zon Merah dan warga asing perlu menjalani Ujian Saringan COVID-19 dan keputusan ujian dilampirkan sebagai dokumen sokongan bersama borang permohonan tersebut.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?