FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. SISTEM HDUniMAP
  5. Keputusan GPS Lokasi saya berbeza dengan lokasi kediaman saya

Keputusan GPS Lokasi saya berbeza dengan lokasi kediaman saya

Jika pengguna membuat check in Id Location dengan menggunakan komputer ia akan memberikan lokasi yang berlainan dengan lokasi sebenar pengguna.

Bagi memastikan perkara ini tidak berlaku sila buat permohonan dengan menggunakan telefon bimbit bagi memastikan ketepatan lokasi GPS pengguna.

Jika anda telah membuat permohonan sila maklumkan kepada pentadbir sistem untuk membatalkan permohonan anda. Makluman boleh dibuat melalui akaun telegram di http://t.me/infocosheunimap

Sila gunakan format berikut:


MASALAH GPS DAN MOHON BATALKAN PERMOHONAN

Nama :
No.Matrik:
Tarikh Borang Permohonan:
lokasik GPS:
Lokasi Sebenar:


Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?