FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. SISTEM HDUniMAP
  5. Mengapa permohonan saya ditolak?

Mengapa permohonan saya ditolak?

Borang permohonan pelajar akan DITOLAK apabila pelajar :

  1. Masih dalam tempoh kuarantin
  2. Berada dalam tempoh kurang 10 hari dari tempoh menjadi suspek atau kontak rapat dengan pesakit COVID-19

Jika borang permohonan ditolak dengan status DITOLAK (No-4) ini bermakna pelajar tidak bersetuju diambil tindakan jika maklumat yang dibekalkan tidak benar

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?