FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. SISTEM HDUniMAP
  5. Saya cuba mengemaskini Id Location tetapi selepas selesai ia kembali ke halaman yang sama bukan ke halaman borang.

Saya cuba mengemaskini Id Location tetapi selepas selesai ia kembali ke halaman yang sama bukan ke halaman borang.

Masalah ini terjadi kerana pengguna/pelajar telah mencipta satu akaun yang baru, bukan menggunakan akaun yang sediada. Ini menyebabkan maklumat pelajar tidak dapat dikesan.

Cara mudah untuk mengesan samada akaun tersebut adalah akaun pengguna sediaada atau akaun baru adalah seperti berikut:

  1. Gambar pelajar tidak muncul di hujung bahagian atas kanan dan di bahagian My Profile
  2. Status pelajar akan muncul status STUDENT-P bukan UG atau PG

Cara mengatasi masalah ini adalah dengan menghapuskan akaun yang telah di duplikasikan. Sila hantarkan maklumat pengguna/pelajar ke http://t.me/infocosheunimap dan masukkan maklumat berikut bagi memudahkan pentadbir sistem untuk menghapuskan akaun duplikasi


MOHON PENGHAPUSAN AKAUN STUDENT-P

Nama :
No.Matrik:
No.Kad Pengenalan:
Fakulti:


Senarai Akaun :


Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?