FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. SISTEM HDUniMAP
  5. Saya masuk gunakan url http://coshe.my dan dapat error 404 error not found

Saya masuk gunakan url http://coshe.my dan dapat error 404 error not found

Perkara ini berlaku disebabkan oleh pelajar menggunakan url yang terus ke borang permohonan versi yang terdahulu.

Bagi mengatasi masalah ini klikkan pada menu dan klikkan pada Eform

Ia akan membawa pengguna ke capaian borang yang baru di http://hd.unimap.edu.my

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?