FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. SISTEM HDUniMAP
  5. Sebab apa saya dapat emel ditolak disebabkan zon merah

Sebab apa saya dapat emel ditolak disebabkan zon merah

Permohonan melalui Borang pengisyhtiharan kesihatan menunjukkan kawasan kediaman semasa pengguna dalam kawasan yang diketegorikan berisiko.

Emel ini tidak terpakai bagi permohonan kebenaran hadir secara berperingkat

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?