FAQ

  1. Home
  2. Docs
  3. FAQ
  4. SISTEM HDUniMAP
  5. Sebab apa saya isi dan sistem terus DENIED?

Sebab apa saya isi dan sistem terus DENIED?

Bagi permohonan kebenaran kembali ke kampus secara berperingkat, tiada permohonan yang ditolak dan menggunakan terma DENIED. Penggunaan terma DENIED ini hanya bagi borang pengisytiharan kesihatan (Health Declaration) sahaja .

Ini menunjukan pengguna telah mengisi borang yang salah.

Cara mengatasi pengguna perlu ke Forms>>Kembali Kampus.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?