1. Home
  2. Docs
  3. Pelan Pengurusan Bencana COVID19 UniMAP
  4. Pengenalan
  5. Objektif Pelan Pengurusan Krisis

Objektif Pelan Pengurusan Krisis

Objektif Pelan Pengurusan Bencana Penularan Wabak COVID-19 UniMAP ini adalah seperti berikut:

  1. Mengawal dan menyokong keselamatan, kesihatan dan kebajikan staf dan pelajar serta aset universiti;
  2. Memastikan operasi universiti berjalan dengan lancar;
  3. Memastikan universiti boleh pulih dengan cepat dan berkesan jika operasi universiti tergendala atau dihentikan akibat wabak; dan
  4. Memastikan sistem komunikasi yang berkesan antara jabatan, komuniti persekitaran, keluarga pelajar dan pemegang taruh universiti.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?